Bijgewerkt op  16-03-2018
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

  OP DE PEDALEN

 


 

OP DE PEDALEN                                   16 maart 2018

WE ZIJN VERSCHILLEND, MAAR LIJKEN WEL OP ELKAAR
Met Pasen gaan we vieren dat hemel en aarde elkaar raken. Dat is precies wat Chidi Kwubiri, de maker van het hongerdoek, dat de afgelopen 40-dagentijd in onze kerken hangt, ons wil vertellen. Ook wil de kunstenaar ons zeggen dat geen mens een eiland is. In onze samenleving is dat besef ‘van op elkaar aangewezen te zijn’ meer en meer onder druk komen te staan, omdat wij vooral gericht zijn op ons zelf. Dat kan leiden tot een gevoel van mislukt zijn, van eenzaamheid. Je krijgt het gevoel niet gezien, niet gehoord te worden. Op het hongerdoek zien wij mensen die elkaar aankijken, die zíen en gezien worden. Ze zijn verschillend, de ene in het groene vlak en de ander in het gele met daartussen een smalle strook wit. We hoeven het niet te ontkennen: mensen zijn verschillend. Het maakt verschil of je gezond of ziek bent, of het je goed gaat of dat je veel tegenslag hebt, of je man of vrouw bent en ga zo maar door. We zijn verschillend en de vraag wordt dan: hoe kijk je naar de ander? Die smalle strook wit tussen de twee vormt een grens. Zullen ze die kunnen overbruggen? Ze zijn verschillend, maar aan de andere kant: de mensen op het hongerdoek lijken wel op elkaar. Ze hebben de handen op elkaars schouders gelegd en kijken elkaar aan. Ze kijken niet weg, ze willen van elkaar horen: ‘Wat beweegt je? Waar ben je bang voor? Wat hoop je?’ En dan blijkt dat ze toch niet zo verschillend zijn als ze eerst hadden gedacht.

‘HIJ IS NIET DOOD HIJ LEEFT’
De armen en de handen nemen de kleur van de ander aan. Ze leren de ander en de wereld van die ander beter kennen en naarmate dat gebeurt, wordt die ander minder vreemd, meer vertrouwd. Ze zijn op ooghoogte. De een hoeft niet op te kijken naar de ander, omdat die groter, belangrijker is. En de ander kijkt niet neer op degene die minder heeft, die misschien hulp nodig heeft. Ze respecteren elkaar. Op die manier gaan ze de grens over. Er is wederzijds geven en ontvangen en zo groeit de betrokkenheid op elkaar. Met Pasen vieren wij het leven, het leven met elkaar. We hebben elkaar nodig, want alleen samen kunnen wij werken aan een wereld waarin mensen in vrede en vrijheid met elkaar kunnen leven. Met Pasen vieren we het leven. Wie zie jij als je Jezus in de ogen kijkt? Wie ziet Jezus al hij jou aankijkt?  Hij is iemand die steeds weer een beroep doet op wat goed is in ons mensen. Hij heeft het vermogen om in elke mens een kind van God te zien. Als wij Jezus in de ogen hebben gekeken en Hij ons heeft aangekeken en er een ontmoeting is geweest, dan weten wij: Hij is niet dood, Hij leeft!

pastor Johan Olling